Help
 Afdrukken
Wat als ik mijn jaarlicentie niet hernieuw?
Zodra je Sendtex-jaarlicentie bijna is afgelopen, sturen we je tijdig een herinnering om je licentie te vernieuwen. Als je je Sendtex-jaarlicentie niet voor de deadline vernieuwt, zal je account automatisch worden afgesloten. Na afsluiten worden al je gegevens nog gedurende 60 dagen bewaard. Is deze periode verstreken, zullen we, in het kader van de gegevensbescherming, overgaan tot het volledig verwijderen van al je accountgegevens, contacten, campagnes, statistieken en nog eventueel ongebruikte e-mailcredits .

Het is dus niet mogelijk om je account nog verder te gebruiken na afloop van je jaarlicentie, zonder deze te verlengen. Dit wil eveneens zeggen dat je geen toegang meer zal hebben tot je contacten, campagnes, statistieken en eventueel aangekochte credits. Wel heb je steeds 60 dagen bedenktijd, om alsnog je licentie te verlengen, pas daarna gaan we over tot het volledig verwijderen van al je accountgegevens.

Was dit artikel behulpzaam?
Sendtex Help Center | 2024